Instructies

VÓÓR ENDODONTISCHE BEHANDELING
Wanneer u bij ons komt doen wij eerst een patiëntenregistratie en lopen wij nogmaals uw medische geschiedenis, samen met geïnformeerde toestemming voor het consult. Alle procedures worden onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. Er zijn over het algemeen na een behandeling geen beperkingen ten aanzien van autorijden of weer gaan werken. Blijf alle medicatie voor bloeddruk, diabetes, problemen met de schildklier en andere aandoeningen gewoon gebruiken, ook bloedverdunners, zoals voorgeschreven door uw arts. Als u hierover een vraag heeft, kan u dat tijdens de consultatie bespreken. Als uw arts of tandarts u geadviseerd heeft van tevoren antibiotische premedicatie te nemen, bv. omwille van een hartklep, zorg er dan voor dat u het juiste antibioticum heeft ingenomen op de dag van uw behandelafspraak. Als u hierover een vraag heeft, kan u dat tijdens de consultatie bespreken.