UW BEZOEK

Indien u wordt verwezen voor een advies en/of behandeling bij ons, zal uw tandarts eerst een verwijsbrief naar ons toesturen. Wij nemen contact met u op voor het maken van een afspraak. Wanneer er een röntgenfoto bij de verwijzing ontbreekt of er naar aanleiding van de verwijzing nog geen juiste diagnose gesteld kan worden, zal u eerst worden uitgenodigd voor een consult. 

Tijdens dit consult wordt een uitgebreid onderzoek uitgevoerd en een röntgenfoto gemaakt. Hierna wordt het probleem duidelijk met u besproken, waarbij de mogelijkheden voor behandeling aan bod komen met de bijbehorende kosten, risico’s en prognose. Soms is een endodontische behandeling niet mogelijk voor u of is de kans op succes gering: u zal hierover worden ingelicht tijdens het consult en dan zullen de mogelijke alternatieven met u besproken worden.

BELANGRIJK: Licht ons tijdens de consultatie en voor een ingreep a.u.b. in als u een bepaalde medische aandoening heeft die van belang kan zijn (bijv. diabetes, hoge bloeddruk, kunstmatige hartkleppen of gewrichten, reumatische koorts etc.) of als u medicijnen inneemt (bijv. hartmedicatie, aspirine, antistollingsmiddelen etc.) of nodig heeft voordat u gebitsreiniging ondergaat (bijv. antibiotica voor premedicatie). Denkt u er a.u.b. aan de volgende informatie mee te brengen naar het consult: Een overzicht van de medicijnen die u momenteel gebruikt.

BELANGRIJK: Voor alle patiënten onder de 18 jaar moet er bij het consultatiebezoek een ouder of voogd aanwezig zijn.