Eerste bezoek

EERSTE BEZOEK

Indien u wordt verwezen voor een advies en/of behandeling bij ons, zal uw tandarts eerst een verwijsbrief mailen. ENDO Hoeksche Waard zal vervolgens contact opnemen met u voor het maken van een consultafspraak.

Uw eerste afspraak is een consultatie, voor een grondige analyse van de problematiek, behalve in geval van urgentie. Tijdens deze consultafspraak wordt een uitgebreid onderzoek uitgevoerd en een röntgenfoto gemaakt. Hierna wordt het probleem duidelijk met u besproken, waarbij de mogelijkheden voor behandeling aan bod komen met de bijbehorende kosten, risico’s en prognose.

Soms is een endodontische behandeling niet mogelijk voor u of is de kans op succes gering: u zal hierover worden ingelicht tijdens het consult en dan zullen de mogelijke alternatieven met u besproken worden.

BELANGRIJK: Licht ons tijdens de consultatie en voor een ingreep a.u.b. in als u een bepaalde medische aandoening heeft die van belang kan zijn (bijv. diabetes, hoge bloeddruk, kunstmatige hartkleppen of gewrichten, reumatische koorts etc.) of als u medicijnen inneemt (bijv. hartmedicatie, aspirine, antistollingsmiddelen etc.) of nodig heeft voordat u gebitsreiniging ondergaat (bijv. antibiotica voor premedicatie). Denkt u er a.u.b. aan de volgende informatie mee te brengen naar het consult: Een overzicht van de medicijnen die u momenteel gebruikt.

BELANGRIJK: Voor alle patiënten onder de 18 jaar moet er bij het consultatiebezoek een ouder of voogd aanwezig zijn.